Khách hàng CƠ QUAN Tà Hừa >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tà Hừa, H. Than Uyên, T. Lai Châu

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Tà Hừa, H. Than Uyên, T. Lai ChâuĐịa chỉ
1Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Than UyênTà Hừa, h. Than Uyên, Lai Châu
2UBND xã Tà HừaVQ67+WPM, Tà Hừa, h. Than Uyên, Lai Châu
3Cầu Cáp Na 2RPCF+MPC, Tà Hừa, h. Than Uyên, Lai Châu
4Trung Tâm Y Tế Huyện Than UyênTà Hừa, h. Than Uyên, Lai Châu
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Tà Hừa, H. Than Uyên, T. Lai ChâuĐịa chỉ